kobling av dataregistre

Artikkelstart

Sammenkopling av data fra ulike registre. Kobling er en nødvendig og hyppig forekommende operasjon i behandlingen av data under analyse og forut for presentasjon av informasjon fra databaser og andre informasjonskilder.

Kobling av dataregistre som en normal del av operasjonene mot en database kalles også forening eller join. Dette er kopling av data fra samme eller forskjellige tabeller og databasen er utformet med dette for øyet.

Sammenstilling av data fra to eller flere registre som ikke var beregnet for sammenstilling gir begrepet "kopling av registre" en mer odiøs betydning.

Kopling i vanlig behandling

En hensiktsmessig organisering av datasamlinger er å lagre en selvstendig informasjonsenhet for seg selv - i et informasjonsobjekt. Like informasjonsobjekter lagres sammen, dermed får man et register eller en fil for hver type informasjon.

Person-adresse-eksempel

Vi kan ha en type objekt som inneholder personnavn, alder og kjønn. En annen type objekt inneholder adresse med gatenavn, gatenummer og postnummer. Adresseobjektene har en entydig identifikasjon for eksempel et løpenummer - et tall. I personobjektet kan vi nå oppgi personens bostedsadresse ved å sette inn identifikatoren for adressen.

En slik oppdeling er hensiktsmessig av flere grunner: En adresse eksisterer i kraft av seg selv uavhengig av om noen bor der. Hvis noe ved adressen endres, for eksempel at den får et nytt postnummer, er det noe som rettes opp i adresseobjektet, personene som måtte bo på adressen er uberørt. Men for å skrive ut en adresseliste for et utvalg personer krever det en sammenkopling av registre. Operasjonen kalles forening eller join, og er en av de vanligste databaseoperasjonene.

Relasjonsdatabaser er tilrettelagt for sammenkopling av registre eller tabeller.

Vilkårlig sammenkopling av registre

Med dette menes sammenkopling av registre som i utgangspunktet er etablert for ulike formål. Registre som inneholder personopplysninger skal være godkjent av Datatilsynet, og de er alltid etablert på grunnlag av at de skal kun brukes til bestemte definerte formål.

Kopling mellom vilkårlige registre er teknisk enkelt hvis registrene har felles data som kan brukes som identifikator, for eksempel fødselsnummer, organisasjonsnummer, kontonummer, bilnummer, osv.

Men det er også mulig å kople sammen registre som med en viss sannsynlighet kan kople sammen data om samme hendelse eller saksforhold. En kan bruke fødselsdato, kjønn, adresse, hendelse, tidspunkt, diagnose, blodtype, navn, tilstedeværelse av bestemte personer osv., altså flere opplysninger i kombinasjon, og sannsynligheten for å kople riktig kan bli stor.

Det er viktig at en ikke ut fra situasjoner lar seg friste til å kople registre som ikke var ment å koples. Hvis en for eksempel åpner registre fra helseundersøkelser for å løse en kriminalsak, har en antakelig ødelagt mulighetene for at befolkningen vil delta i framtidige helseundersøkelser, noe som vil være sterkt beklagelig.

Kommentarer (1)

skrev Kjell Bratbergsengen

Hei Jeg skulle kople en link til organisasjonsnumer, men det mangler artikkel. Heller ikke enhetsregisteret som jeg tror forvalter orgnr. er omtalt.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg