Moderne- og samtidsdans: norske kunstnere og kompanier

Ballett, scenedans som i hovedtrekkene er utgått fra barokkens hoffdanser og tablåer med dans, eller fra teknikken for denne dans slik den er utviklet fra prinsipper formulert ved Ludvig 14s danseakademi i 1660-årene. Ballett er også anvendt om scenedans i alminnelighet eller om et ensemble til dens fremførelse.Balletti var navnet på danseopptrinn allerede på 1400-tallet, et navn som senere ble overført på de fyrstelige tablåer eller opptog med dans, musikk, sang og resitasjon, som i 1500-tallets Italia bl.a. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Sidsel Pape

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 49 artikler: