Moderne- og samtidsdans

Fagansvarlig

Sidsel Pape

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 3 kategorier:

  1. Moderne- og samtidsdans: internasjonale kunstnere og kompanier
  2. Moderne- og samtidsdans: norske kunstnere og kompanier
  3. Verker i moderne- og samtidsdans