Fri Ballett ble etablert som en av de første demokratiske frie dansegruppene i 1974. Gruppen hadde allmøte som øverste myndighet og valgt kunstnerisk leder. Liv Bjørgum var den mest profilerte kunstneriske lederen i gruppa. Fri Ballett hadde også en egen ballettskole i Bergen og drev omfattende turnévirksomhet blant barn og unge.