Stellaris DansTeater, dansekompani med base i Hammerfest; stiftet i 1980 av danser og koreograf Solveig Leinan-Hermo som Hammerfest Ballettverksted. Endret navn til Stellaris Danseteater i 1989; fra 2005 Stellaris DansTeater, Nordnorsk landsdelsscene for Dans. Under Leinan-Hermos ledelse har kompaniet hatt en betydelig utvikling med produksjon av nye norske danseforestillinger, kurs- og konsulenttilbud, nasjonal og internasjonal turnévirksomhet og nettverksbygging med prioritering av Barentsregionen og Nordkalottområdet. Den årvisse DansFestival Barents i Hammerfest er blitt en viktig møteplass med stor betydning for utviklingen av danse- og scenekunsten i Nord-Norge. Av kompaniets mange suksesser kan nevnes Leinan-Hermos egen Dær Fastlandet Flyt, som også gjestet Oslo. I 2003 ble hun hedret med Senter for Dansekunsts Ærespris.