Henriette Slorer, norsk danser; utdannet ved Den Norske Operas Ballettskole og Statens balletthøgskole. Senere har hun vært ansatt som aspirant ved Nasjonalballetten og har arbeidet frilans i Oslo bl.a. sammen med Lise Eger og Odd Johan Fritzøe og har medvirket i kortfilmen Exit av Marit Schade Ødegaard. Fra 1996 ansatt i Carte Blanche. Mottok Dansekritikerprisen 2002/2003 for sin medvirkning i Amanda Millers ballett Pretty Ugly.