Dialektatlas er en samling av kart der grenselinjene (isoglossene) for utbredelsen av målmerker i dialektene i et språksamfunn er tegnet inn.