Diglossi er det at to ulike språk, eller forskjellige variantar av same språk, blir brukt på ulike område i same samfunn. I eit diglossisk samfunn vil det vere venta at folk kodevekslar mellom to (eller fleire) ulike språk i kvardagen sin.

Faktaboks

Uttale
diglossˈi
Etymologi
av gresk ‘to språk’

Omgrepet diglossi brukast berre om dei tilfella der kodevekslinga føregår systematisk, på samfunnsnivå.

Diglossi er ganske vanleg i mange land. I arabisktalande land bruker ein klassisk arabisk i religiøse samanhengar og i skulen, og moderne arabisk (altså ulike moderne arabiske talespråk) blir brukt elles i samfunnet. I mange europeiske land er det vanleg å bruke eit standardtalemål i formelle samanhengar (med framande, på skulen, i offentleg tale, på kontor, i telefonen) og ein lokal dialekt i uformelle samanhengar (til dømes med familie og vennar).

Språklege minoritetar, for eksempel samane i Noreg, vil ofte leve i ein diglossisk språksituasjon der minoritetsspråket blir brukt i familien og i nærmiljøet, medan majoritetsspråket blir brukt i situasjonar der ein kommuniserer med folk utanfor nærmiljøet.

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg