Idiolekt er en variant av et standardspråk hos ett enkelt menneske, til forskjell fra dialekt og sosiolekt.