Surrealisme i bildende kunst

Surrealisme var en bevegelse innen litteratur, kunst og film som stod frem omkring 1920. Betegnelsen stammer fra Guillaume Apollinaires skuespill Les Mamelles de Tirésias (1917), som hadde undertittelen drame surréaliste. Retningens litterære program ble formulert av André Breton i det første (1924) og andre (1930) surrealistiske manifest.Retningen vendte seg mot alle kunstneriske uttrykk som bygde på ytre erfaring og hevdet at de sanneste forutsetninger for å skape kunst lå i underbevisste og instinktive opplevelser, «de vitale og skapende impulser», drømmenes lokkende verden. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Surrealisme i bildende kunst

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 67 artikler: