Surrealisme var en bevegelse innen litteratur, kunst og film som stod frem omkring 1920. Betegnelsen stammer fra Guillaume Apollinaires skuespill Les Mamelles de Tirésias fra 1917, som hadde undertittelen drame surréaliste. Retningens litterære program ble formulert av André Breton i det første (1924) og andre (1930) surrealistiske manifest.Retningen vendte seg mot alle kunstneriske uttrykk som bygde på ytre erfaring, og hevdet at de sanneste forutsetningene for å skape kunst lå i underbevisste og instinktive opplevelser, «de vitale og skapende impulser», drømmenes lokkende verden. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Surrealisme i bildende kunst

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt