Yves Tanguy, fransk maler, en av de fremste representanter for surrealismen. Det vide, åpne, drømmelignende rommet er karakteristisk for hans kunst. I de tidlige arbeider ble dette rommet fylt av vegetative former, men etter hvert overtok landskapet med klippe- og mineralformer.