Axel Olson, svensk maler, tilhørte likesom broren Erik den surrealistiske Halmstadgruppen. Han malte også mer realistiske motiver, men vendte i 1960-årene tilbake til surrealismen. Utførte flere dekorative arbeider i Halmstad.