Wilhelm Freddie, dansk maler, i 1930-årene en av surrealismens fremste forkjempere i Danmark. Hans bilder, ofte sammensatt av kroppsdeler fra dyr og mennesker, har gjerne en utfordrende og skrekkbetont virkning. Hans meget detaljerte surrealisme fikk i slutten av 1950-årene en mer abstrakt karakter. Freddie opplevde flere beslagleggelser for pornografi, siste gang i 1961; han ble da frifunnet. I 1973–79 var han professor ved Kunstakademiet i København. Han har hatt flere utsmykningsoppgaver og har arbeidet med mote, teater, ballett og film.