Mario Sironi, italiensk maler, billedhugger og arkitekt. Startet som futurist, deretter tilhenger av «Pittura Metafisica» og senere en sentral skikkelse i gruppen Novecento. Hans kunst har en dramatisk ekspresjonistisk karakter og er viet dystre industrilandskaper befolket med robotlignende mennesker. Omkring 1940 nådde han frem til et nærmest abstrakt formspråk. Sironi utførte flere store muralarbeider, blant annet for Universitetet i Roma.