Kay Christensen, dansk maler og grafiker, elev av Ernst Zeuthen i 1916 og Aksel Jørgensen på Kunstakademiet i 1929–31. I drømmeaktig sarte bilder med slanke, hvite kvinneskikkelser skapte han en romantisk eventyrverden, og til sin egen håndtegnede tekst illustrerte han Eventyret om Evigglæde og de fire Vinde (1948).