Johan Axel Oldenburg, svensk maler og grafiker; elev av Endre Nemes i Göteborg 1947–52, tremenning av den amerikanske popkunstneren Claes Thure Oldenburg. Han malte i en urolig og fantasirik surrealisme med mange assosiasjoner også til eldre tiders kunst. Også mural- og teatermaler.