Stellan Mörner, svensk maler, utdannet blant annet i Paris. I 1929 var han medstifter av Halmstadgruppen, og utviklet seg i 1930-årene til en særpreget surrealistisk maler. Hans bilder kombinerer surrealismens drømmeaktige billedlogikk med en vemodig, poetisk stemning, preget av barndomsminnenes herregårdsmiljø. Etter den annen verdenskrig var han hovedsakelig virksom som teatermaler, og utførte også dekorative arbeider. Han utgav blant annet Timmarna innan (1948), en samling selvbiografiske skisser.