Sven Jonson, svensk maler; grunnla 1929 sammen med fem andre den surrealistisk pregede Halmstadgruppen. I denne var Jonson lyrikeren, som i suggestive nattstemninger med arkitekturfragmenter og lignende tolket drømmens og ensomhetens verden. Flere dekorative arbeider i Halmstad.