Ernst Geitlinger, tysk maler, bosatt i USA 1913–29, 1951–65 professor ved kunsthøyskolen i München. Hans kunst har en ekspressiv, fantasibetont karakter i slekt med Paul Klees og Marc Chagalls.