Paul Delvaux, belgisk maler, begynte som ekspresjonist i nær tilknytning til de Smets' og Permekes kunst. I midten av 1930-årene gikk han over til surrealismen, ble påvirket av de Chirico, Dalí og Magritte og malte store perspektiviske landskaper befolket av nakne kvinner eller skjeletter. Rammen for disse scenerier er som hos Chirico gjerne preget av klassiske bygninger og arkitekturkulisser. Samtidig fant han sin egen vei, og hans kontakt med surrealistene ble etter hvert begrenset. Kvinneskikkelsene spiller ofte hovedrollen, de er ofte nakne, dessuten ensomme eller i en gruppe uten innbyrdes kontakt. Mennene opptrer i form av selvportretter, som ynglinger eller anonyme byråkrater, nesten alltid uengasjert og uten kontakt med omverdenen. Koloritten er kjølig, fargene går i grått, blått og hvitt.