Johann Stamitz, bøhmisk-tysk komponist, dirigent og fiolinist. Virket fra ca. 1741 i Mannheim, først som kammermusiker, fra 1745 som konsertmester. En av grunnleggerne av den såkalte Mannheimskolen. Både gjennom sitt arbeid med utviklingen av orkesteret og gjennom sine komposisjoner, der særlig formprinsippene er originale, ble han en viktig forløper for den wienerklassiske stil. Skrev bl.a. mer enn 70 symfonier og ca. 30 konserter for ulike instrumenter.