Ave verum corpus, motett av Mozart for kor og strykeorkester, KV 618, komponert 1791. Teksten er et bønnevers fra slutten av 1200-tallet. Også andre komponister har satt musikk til denne latinske teksten, blant andre Byrd, Cherubini, Gounod, Elgar.