Paukeslagsymfonien, symfoni nr. 94 i G-dur av Joseph Haydn, nr. 2 av de såkalte London-symfoniene. Komponert 1791. Den har fått sitt navn etter det overraskende fortissimoslaget som pauken sammen med fullt orkester gjør like etter at det enkle og stillferdige hovedtemaet er presentert i 2. sats.