Slagskip og slagkryssere

Slagskip er et stort artilleriskip med grovkalibrede kanoner og sterk pansring. De fleste slagskip ble hugd opp etter andre verdenskrig. . Hele artikkelen