Slagkrysser, krysser med tungt artilleri; noe lettere skyts, svakere pansring og større fart enn slagskipet. Ikke lenger i bruk.