Marinefartøy

Fagansvarlig

Yngve Jarslett

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 7 kategorier:

  1. Hangarskip
  2. Amfibiekrigsskip
  3. Jagere
  4. Kryssere
  5. Undervannsbåter
  6. Slagskip og slagkryssere
  7. Andre krigsskip

Inneholder 6 artikler:

P

  1. panser