Krigsskip er en fellesbetegnelse for skip bygd for krigsbruk og annen væpnet beskyttelse av nasjonale interesser.Tekniske fremskritt, nasjonale sikkerhetsmessige hensyn og politiske mål har preget utviklingen av skipstyper og sammensetningen av nasjonenes flåter. Særlig markert er dette nå innen de større mariner med skip som drives av kjernekraft og fører kjernefysiske våpen. Hele artikkelen