Fagretninger i antropologi

Antropologi er studiet av mennesket. Antropologi er et vidtspennende fagområde og omfatter en rekke disipliner som studerer mennesket som art og sosialt vesen i et allment og komparativt perspektiv. Det går et skille mellom hovedfeltene biologisk antropologi, eller fysisk antropologi, og flere mer eller mindre overlappende kulturantropologiske fag. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Fagretninger i antropologi

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt