Paleoantropologi, den gren av antropologien som studerer fortidsmenneskene på grunnlag av fossile rester.