Folkelivsgransking, i Skandinavia også kalt etnologi, arbeider i motsetning til folkeminnegranskingen særlig med folkekulturens materielle og sosiale sider.