Samfunnsgeografi er studier av forhold og fenomener skapt av mennesket: hvordan det legger beslag på jorden ved å dyrke og bygge på den, hvordan det utnytter og bearbeider naturforekomster og skaper ressurser, hvordan det skaper innfløkte avhengighetsbånd ved transport- og andre kommunikasjonssystemer. Samfunnsgeografien kan inndeles i mange grener som dels overlapper hverandre: befolkningsgeografi, bygeografi, økonomisk geografi, jordbruksgeografi, transportgeografi, rekreasjonsgeografi, sosialgeografi. Hele artikkelen