Samfunnsgeografer

Samfunnsgeografi brukes vanligvis synonymt med det noe eldre uttrykket kulturgeografi, som det i de senere år mer og mer har erstattet. Også regional samfunnsanalyse er i dag en vanlig brukt betegnelse. Dette skyldes ikke minst at den vitenskapelige arbeidsmetode i faget er den samfunnsvitenskapelige.Studieobjektet i samfunnsgeografien er gjerne mennesket selv eller forhold og fenomener skapt av mennesket: hvordan det legger beslag på jorden ved å dyrke og bygge på den, hvordan det utnytter og bearbeider naturforekomster og skaper ressurser, hvordan det skaper innfløkte avhengighetsbånd ved transport- og andre kommunikasjonssystemer.Samfunnsgeografien kan inndeles i mange grener som dels overlapper hverandre: befolkningsgeografi, bygeografi, økonomisk geografi, jordbruksgeografi, transportgeografi, rekreasjonsgeografi, sosialgeografi.. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Samfunnsgeografer

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 32 artikler: