Samfunnsgeografi er studier av forhold og fenomener skapt av mennesket: hvordan det legger beslag på jorden ved å dyrke og bygge på den, hvordan det utnytter og bearbeider naturforekomster og skaper ressurser, hvordan det skaper innfløkte avhengighetsbånd ved transport- og andre kommunikasjonssystemer. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Samfunnsgeografer

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt