Transsonisk er en betegnelse for hastigheter som ligger i overgangsområdet mellom subsonisk og supersonisk.