Blindflygning er flygning uten siktmuligheter fra flyet til bakken eller omgivelsene, noe som bare er mulig ved hjelp av luftfartøyets instrumenter. Vanligvis er det snakk om flygning i tåke, mørke eller i skyer. Begrepet er lite brukt i dagens luftfart.