Akselerasjonstoppdistanse er den distansen et fly tilbakelegger ved avbrutt start, etter stopp på den kritiske motor ved kritisk hastighet, målt fra det punkt hvor starten påbegynnes til det punkt hvor flyet har oppnådd full stopp.