Skidding er tilsiktet eller ufrivillig flymanøver hvor flyet under en sving «sklir» sideveis ut fra svingens sentrum. Skidding oppstår ved utilstrekkelig krenging av flyet.