Vakhan, fjellrik region lengst nordøst i Afghanistan, i Hindukush, strekker seg som en «korridor» østover, mellom Tadsjikistan i nord og Pakistan i sør, og frem til grensen mot Kina i øst.