Pashtunere, afghanere, pakhtuner, pathanere, folk i Afghanistan, hvor de teller anslagsvis 13 mill. (2006) og utgjør ca. halvparten av befolkningen, og i Pakistan, hvor de teller ca. 19 mill. Språket, pashto, er et iransk språk. Pashtunere regner Afghanistan som sitt opprinnelige hjemland. Flere stammer vandret inn i det nåværende Pakistan mellom 1200- og 1500-tallet. De ca. 60 stammene er tradisjonelt inndelt i patrilineære klaner, og slektskap regulerer bl.a. bruksrett til jord og deltakelse i politiske beslutninger. De viktigste næringsveiene er jordbruk og fedrift, men tradisjonelt har en del også levd av nomadisk kveghold og karavanedrift. Se for øvrig Afghanistan (Befolkning og bosetning, Historie).