Hilmend Rud, Hilmand, Helmund, elv i Afghanistan, kommer fra Hindukush og renner sørvestover inn i Seistanørkenen på grensen mot Iran, hvor den blir borte i en serie av saltsjøer og sumper; ca. 1200 km lang, nedbørfelt 160 000 km2. Betydelig irrigasjon langs elvens nedre løp, påbegynt 1946 med amerikansk støtte.