Sør-Afrikas samtidshistorie er landets historie etter 1994, da apartheid ble opphevet og demokrati innført. 27. april 1994 avholdt landet sine første frie valg med stemmerett for alle, og Nelson Mandela ble Sør-Afrikas første demokratisk valgte president.Selv om Sør-Afrika har gjennomført en rekke reformer siden 1994, sliter samfunnet med ringvirkningene av apartheidtiden. Hele artikkelen