Sør-Afrikas samtidshistorie

Det moderne mennesket har eksistert i Sør-Afrika i tusenvis av år. De første folkegruppene var jegere og sankere som levde som nomader. For rundt 2000-2500 år siden kom kvegfolk til, trolig med utspring i Øst-Afrika. Disse gruppene har status som urbefolkning. I dag lever de fleste etterkommerne innover mot Kalahari, fordelt på Sør-Afrika, Namibia og Botswana. Hele artikkelen