Black Sash, sørafrikansk borgerrettighetsorganisasjon dannet av hvite kvinner i 1955 for å protestere mot at fargede innbyggere i Cape-provinsen mistet stemmeretten. Fortsatte siden sitt arbeid særlig til hjelp for individuelle ofre for apartheid-lovgivningen.