(Konserwatiewe Party), CP, ytterliggående, høyreorientert parti i Sør-Afrika, stiftet i 1982 i protest mot den påståtte liberaliseringen av det regjerende Nasjonalistpartiet. Partiet fikk ved valget 1987 22 mandater i det sørafrikanske parlaments hvite kammer, og var det tredje største parti. CP gikk imot reformene av apartheid-systemet og boikottet det første frie valget i Sør-Afrika 1994. Det har siden blitt helt marginalisert.