Azania, afrikansk navn på Sør-Afrika, opprinnelig brukt av araberne som betegnelse på det østlige Afrika. Navnet Azania ble brukt av den svarte bevissthetsbevegelsen i Sør-Afrika, bl.a. av organisasjonen Azanian People's Organization (Azapo).