Sør-Afrikas politiske system

Sør-Afrika har ingen offisiell hovedstad, men parlamentet (på bildet) ligger i Cape Town, mens presidenten holder til i Pretoria.

Artikkelstart

Forfatning og politisk system

Etter forfatningen fra 1996 er Sør-Afrika en demokratisk republikk. Øverste utøvende myndighet er lagt til presidenten, som er landets reelle politiske leder. Presidenten velges av nasjonalforsamlingen for fem år og kan bare velges for to perioder. Lovgivende myndighet er lagt til parlamentet, bestående av nasjonalforsamlingen og det nasjonale provinsrådet. Forsamlingen har 400 medlemmer, valgt gjennom forholdstallsvalg og for fem år. Provinsrådet har 90 medlemmer, valgt ved at hver provinsforsamling utpeker 10 delegater. Også disse sitter i fem år. Provinsforsamlingene velges samtidig med nasjonalforsamlingen.

Forfatningen gir en særlig sterk beskyttelse til menneskerettigheter. Det ble opprettet en rekke uavhengige institusjoner for å begrense muligheter for maktmisbruk og fremme menneskerettigheter.

Etter 1994 har landet et helt fritt partisystem. Politikken domineres av Den afrikanske nasjonalkongressen (ANC), som har fått rent flertall i alle de frie valgene i landet. Det tidligere Nasjonalistpartiet er omorganisert flere ganger. I 2000 slo de seg sammen med Democratic Party og dannet Democratic Alliance, men de brøt ut igjen året etter. I 2004 besluttet partiet å gå inn i ANC, og ble formelt oppløst i april 2005. Democratic Alliance er i dag det største opposisjonspartiet og har makten i Western-Cape provinsen og Cape Town.

Administrativ inndeling

Etter innføringen av flertallsstyre er Sør-Afrika en føderal stat delt inn i ni provinser. Selv om provinsene har endel selvstyre, er mye makt samlet hos sentrale myndigheter. Hver provins har en egen forfatning, egne lover og en lovgivende forsamling på fra 30 til 80 folkevalgte medlemmer. Utøvende makt ligger hos en regjering ansvarlig overfor provinsforsamlingen. Det er også folkevalgte forsamlinger i kommunene. Forfatningen anerkjenner også det tradisjonelle lederskap, og gir provinsene adgang til å etablere egne hus for tradisjonelle ledere både på lokalplan og provinsplan. På nasjonalt plan er tradisjonelle leder representert gjennom et rådgivende organ.

Rettsvesen

Sørafrikansk rett bygger både på nederlandsk-romersk rett, det vil si den uskrevne rett som gjaldt i Nederland ved avståelsen av Kapp-kolonien i 1806, og engelsk rett, dels uttrykkelig og dels gjennom domstolspraksis. Den første type rett har særlig preget sivillovgivningen, mens den annen type rett dominerer handelsretten og preger strafferetten. Apartheid-lovene ble etter 1948 gradvis skrevet inn i lovverket, men er fjernet etter 1994. Etter demokratiseringen er det opprettet en en egen forfatningsdomstol, som bl.a. kan oppheve lover gitt av nasjonalforsamlingen eller vedtak fra myndighetene hvis den finner dem forfatningsstridige. Denne retten omfatter en formann, viseformann og ni andre dommere. Den høyeste ordinære domstolen er den øverste appellrett, med en justitiarius, en visejustitiarius og en rekke andre appelldommere. Videre er det overretter og, som førsteinstansretter, magistratrettene. Påtalemyndigheten ledes av en nasjonal påtaledirektør (riksadvokat) og utnevnes av presidenten.

En judisiell tjenestekommisjon gir den utøvende makt råd ved dommerutnevnelser og gir både sentrale og provinsielle myndigheter råd i spørsmål som angår rettsvesenet. Forfatningen garanterer domstolenes uavhengighet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg