IFP (Frihetspartiet Inkatha, eg. Inkatha Yenkululeko Ye sizwe), sør-afrikansk politisk parti stiftet 1975 som kulturell bevegelse med basis i zulu-befolkningen i Natal-provinsen. Inkatha har hele tiden vært ledet av zulu-høvdingen Mangosuthu Buthelezi, og både bevegelsen og lederen ble uglesett i store deler av Sør-Afrikas svarte befolkning for sin samarbeidsvilje med apartheid-regimet. Mot slutten av apartheid-tiden kom motsetningene mellom IFP og Den afrikanske nasjonalkongressen ANC til overflaten gjennom en voldsbølge preget av kamper mellom tilhengere av de respektive organisasjonene. ANC og IFP forble politiske motstandere under valgkampen 1994, og IFP truet helt oppunder valget med å boikotte det – og dermed sette hele prosessen i retning demokrati og fred i fare. Etter internasjonalt press gav IFP etter og deltok. Partiet fikk 10,5 % av stemmene på landsbasis (52,1 % i KwaZulu-Natal) og 43 seter i nasjonalforsamlingen, mot ANCs 282 og Nasjonalistpartiets 82. IFP ble med i den nye ANC-ledede regjeringen, med Buthelezi som innenriksminister (til 2004). Partiet har senere blitt mer marginalisert og fikk ved valget 2004 bare 2,3 % av stemmene.