Carel Willem Hendrik Boshoff, sørafrikansk apartheid-forkjemper og teolog. Formann i det hemmelige brorskapet Afrikaner Broederbond 1980–83. En av grunnleggerne av organisasjonen Afrikaner Volkswag (1984), som bl.a. har som oppgave å styrke nasjonalfølelsen blant afrikaanerne (boerne) og går inn for en selvstyrt hvit stat i Sør-Afrika. Et slikt samfunn, Orania, ble dannet under Boshoffs ledelse i 1991. Fra 1994 er han medlem av provinsforsamlingen i Northern Cape og leder for frigjøringsfronten der.