Allan Boesak, sørafrikansk kirkeleder. Teologisk utdanning fra Sør-Afrika og Nederland, tidlig aktiv i kampen mot apartheid. President i organisasjonen World Alliance of Reformed Churchesfra 1982, en av grunnleggerne av anti-apartheid-organisasjonen UDF i 1983. Boesak ble arrestert flere ganger for sin aktivitet mot apartheidsystemet. 1994 anklaget for uregelmessigheter vedrørende økonomisk støtte bl.a. fra skandinaviske hjelpeorganisasjoner, noe som førte til at han måtte gå av fra sin nye stilling som FN-ambassadør i Genève. Etter en lengre prosess ble Boesak 1999 dømt til seks års fengsel for svindel av i alt ca. 1,6 mill. kr, herav ca. 400 000 kr fra skandinaviske givere. Løslatt 2001.