Åkerkvein, vinterettårig art i gressfamilien. 30–100 cm høy, med mange enblomstrete småaks i en åpen, lysegrønn topp. Frøene har lange snerp. Bladene er korte og flate. Forekommer i dyrket mark, langs veier osv. på hele den nordlige halvkule. Opptrer som ugress i alle slags åkerkulturer, først og fremst i høstkorn og andre høstsådde vekster der den er vanskelig og kostbar å bekjempe. Åkerkvein er et brysomt ugress i Mellom-Europa og nordover til Danmark og Sør-Sverige, men spiller i dag ingen rolle i Norge.