Övedskloster slott, i Sjöbo kommune, Skåne. Slottsanlegget ligger ved østenden av Vombsjön ca. 30 km øst for Lund, og er oppført 1767–76 for friherre Hans Ramel («Bygge-Hans») etter tegninger av Carl Hårleman. Hovedbygningen i to etasjer ligger ved en 85 m lang cour d'honneur, omgitt av fire toetasjes paviljonger forbundet med gallerier. Slottet, som inneholder store samlinger av møbler og malerier, bebos fortsatt av familien Ramel og er ikke åpent for publikum; det er derimot slottsparken, som bl.a. inneholder en del eksotiske trær.