Ramel, svensk adelsslekt, opprinnelig fra Pommern, hvor den er kjent fra 1200-tallet. En gren kom på 1600-tallet til Danmark med Henrik Ramel (død 1610), som var riksråd og sjef for det tyske kanselli. Hans sønnesønner etatsråd Ove Ramel (1637–85) og godseier Hans Ramel (1641–1711) ble naturalisert som svenske adelsmenn 1664. Sistnevntes sønnesønn Hans Ramel (1724–99) ble utnevnt til friherre 1770. Han var en av Sveriges største godseiere, og var kjent som «Bygge-Hans», fordi han lot ny- og ombygge husene på en rekke av sine herregårder, bl.a. Övedskloster og Maltesholm. Den sistnevnte eiendommen tilhørte slekten 1587–1800; nåværende hovedsete er storgodset Övedskloster. Til slekten hører bl.a. utenriksminister Fredrik Ramel (1872–1947), revyartisten Povel Ramel (1922–2007) og Stig Ramel (1927–2006), tidligere direktør i Nobelstiftelsen.