Faktaboks

Uttale

Ålesund, Ålsynd, Ålsønd

Innbyggjartal
55 400 (SSB, 2023)
Landareal
28,9 km²
Tettstadsnummer
6025 Ålesund
Ålesund
Ålesund sett frå Aksla.
Ålesundet
Ålesundet skil Aspøya frå Nørve.

Ålesund er ein tettstad i kommunane Ålesund og Sula i Møre og Romsdal. Tettstaden er ifølgje SSBs definisjon 28,9 km², og har 55 400 innbyggjarar (2023); 83,6 prosent i Ålesund, 16,4 prosent i Sula.

Ålesund tettstad omfattar den samanhengande bymessige busetnaden i Ålesund og Sula kommunar i Møre og Romsdal. Ålesund er den største tettstaden i fylket.

Tettbebyggelsen dekker store delar av øyene Hessa, Aspøya, Nørve og Uksenøya og strekker seg gjennom Spjelkavik nesten til Magerholm på fylkesveg 60, likeins sørover langs E39 over Vegsundet til nabokommunen Sula. I Sula kommune ligg bydelane Langevåg, Fiskarstrand, Mauseidvåg og Veibust. Byutviklinga har sidan 1980-åra i stor grad skjedd austover frå bysenteret, langs E136 og fylkesveg 60.

Bysenteret med forretningar, administrasjon, hotell og offentleg og privat tenesteyting ligg ved Hellesundet mellom Aspøya og Nørve, og mot hamneområda med kaianlegg både på sør- og nordsida. Indre hamnebasseng ligg ved nordre munning av Hellesundet. Sentrumsareala er små, og senteret trongt. Det særprega fuglefjellet Rønneberghaugen vart etter stor strid sprengt vekk for å gi større plass til sentrum.

Ålesund kyrkje frå 1909 ligg på Aspøya og er teikna av Sverre Knudsen med utsmykkingar av Enevold Thømt. Aalesunds Museum vest på Nørve har mellom anna samlingar som syner framveksten av byen. Fiskerimuseet ligg i Holmbua nordaust på Aspøya; det vart opna i 1998.

Utsiktspunkt nær sentrum er Sukkertoppen (314 meter over havet) på Hessa og byfjellet Aksla (189 meter over havet) på Nørve.

I Ålesund finst NTNU Ålesund, den tidlegare Høgskolen i Ålesund, med avdelingar for mellom anna ingeniørfag og maritime fag, elektrofag og helsefag. Ålesund har tre fylkeskommunale vidaregåande skular: Ålesund vidaregåande skule, Fagerlia vidaregåande skule og Borgund vidaregåande skule.

Ålesund lufthamn, Vigra ligg på øya Vigra i Giske kommune, nord for tettstaden.

Kart

Bykart.

Kart over Ålesund sentrum. Tal på kartet viser til: 1) Rådhus. 2) Aalesunds Museum. 3) Busstasjon. 4) Ålesund kyrkje. 5) Tinghus. 6) Atlanterhavsparken (akvarium).

Av /KF-arkiv ※.
Ålesund
Ålesund
Av /Statens kartverk.

Les meir i Store norske leksikon

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg